Толкова много красота събрана в тези наши длани– богато  културно и историческо наследство- език, обичаи, традиции, занаят, фолклор и тази  наша „пуста хубост омайна!”

За пръв път в   ще  се  проведе  конкурс с уникален характер и идентичност, съчетаващ националното ни и културно наследство, талант и обич към  

 

       

 

 

Нашата мисия е да популяризирме всичко българско- народът  ни,  родната култура,  традиции,  обичаи, фолклор.

Да покажем на Света, че традициите не означават овехтяло, означава богатство, означава красота!

Първият национален конкурс ще се проведе през месец април 2019 г., в град София.      

Със своите уникални характер и замисъл,  ще ни представи красотата на , българското и българите, не само под формата на национален конкурс за красота, но и ще ни върне към корените ни, към славното ни национално и великото ни културно наследство – красотата на  и красотата на  Прекрасно е всеки млад човек да носи в себе си  и духа на , на родното си място и въпреки промените във времето, да успее да съхрани частица от тях в .